Žiadosť o odvoz svetelných zdrojov a/alebo svietidiel

Typ Množstvo (kg) Množstvo (ks)
Kategória 3a: Svetelné zdroje s obsahom ortuti /všetky svetelné zdroje mimo LED/
Identifikačné čísla plných kontajnerov:
Poznámky:
Kategória 3b: LED zdroje
Identifikačné čísla plných kontajnerov:
Poznámky:
Kategória 4a: Veľké elektrozariadenia pre domácnosť nad 50 cm
Svietidlá a LED svietidlá + iné - katal. číslo 200136
Identifikačné čísla plných kontajnerov:
Poznámky:
Kategória 4b: Veľké elektrozariadenia pre použitie mimo domácnosti nad 50 cm
Svietidlá a LED svietidlá + iné - katal. číslo 160214
Identifikačné čísla plných kontajnerov:
Poznámky:
Kategória 5a: Malé elektrozariadenia pre domácnosť do 50 cm
Svietidlá a LED svietidlá + iné - katal. číslo 200136
Identifikačné čísla plných kontajnerov:
Poznámky:
Kategória 5b: Malé elektrozariadenia pre použitie mimo domácnosť do 50 cm
Svietidlá a LED svietidlá + iné - katal. číslo 160214
Identifikačné čísla plných kontajnerov:
Poznámky:
Klient zabezpečí nakládku vysokozdvižným vozíkom
Klient zabezpečí nakládku na korbu vozidla, kde s ňou manipuluje šofér
Klient zabezpečí vybratie svetelných zdrojov zo svietidiel a uloženie v samostatných kartónoch a kontajneroch
Na výmenu priniesť
Veľký kontajner typ SK1
Kartónová škatuľa FL: lineárne žiarivky
Malý kontajner typ SK2
Kartónová škatuľa CFL,HID: kompaktné
žiarivky, výbojky a LED zdroje
Big bag - vaky
21.10.2021
zodpovedná osoba dňa
Smernica S 025, F-11
Radi by sme Vás informovali o tom, že z dôvodu nariadenia nových právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov Vás v budúcnosti budeme môcť kontaktovať a zasielať Vám personalizované informácie len vtedy, ak nám dáte svoj súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov a zaslanie Vašich údajov dopravcovi.